Poslání Nadace DUHA

Nadace chce svou činností podporovat projekty, které vytvářejí životní prostor dospělým lidem s mentálním postižením, aby se mohli rozvíjet ve všech aspektech své osobnosti.

Vznik a historie nadace

Nadace DUHA vznikla v září 1991 z neformální iniciativy rodičů a přátel dospělých lidí s mentálním postižením. Protože však nadace se nemohla, a dodnes nemůže, ucházet o peníze ze státního rozpočtu, byla následující rok, v únoru 1992, založena Společnost DUHA, která pod záštitou nadace DUHA zajišťuje veškerou pomoc pro dospělé lidi s mentálním postižením na cestě k plnohodnotnému a důstojnému životu.

Nejdříve se v lednu 1992 rozběhly první chráněné dílny. Nedlouho nato se podařilo dokončit a otevřít Domov DUHA s trvalou péčí pro dospělé. Vybavení domova bylo pořízeno ze státní dotace. Brzy nato zahájila zkušební provoz další dvě zařízení - Denní centrum a Středisko přechodné péče. Koncem roku 1992 byl z prostředků grantu americké vlády (USAID), poskytnutého prostřednictvím americko-židovské nadace AJ JDC z New Yorku, otevřen první byt chráněného bydlení v běžném domě na sídlišti a dokončena rekonstrukce druhého bytu v činžovním domě ve Vršovicích.

DUHA mohla ve větším měřítku začít plnit své poslání umožnit i dospívajícím a dospělým lidem s mentálním postižením žít mimo ústavy.

Postupně se činnost Nadace DUHA rozrůstala. V roce 1998, na základě přijetí nového zákona o nadacích, požádala Nadace DUHA o zápis do nadačního rejstříku při Krajském obchodním soudu v Praze. Nadace byla zapsána 8. února 1999.

Mezi Nadací a Společností DUHA existuje úzké propojení. Je to dáno historicky, obě organizace se statutárně oddělily až se vznikem Nadace podle zákona o nadacích. I v současnosti je většina prostředků, které Nadace získává, regrantována Společnosti DUHA za účelem praktické realizace statutu Nadace.