Nadace DUHA

integrace osob s mentálním postižením
Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2
tel.: 286 592 971
e-mail:duha@nadaceduha.cz
účet pro zasílání darů:
18639-101/0100 Komerční banka